LIÊN HỆ

 

 

Ngân hàng Vietcombank

Số TK: 044 100 394 9004

Tên TK: Nguyễn Nhơn Cường

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tân Bình; TP.HCM

 

Ngân hàng BIDV

Số TK: 1441 000 000 5483

Tên TK: Nguyễn Nhơn Cường

Ngân hàng BIDV chi nhánh Thống Nhất

 

Momo

Số điện thoại: 0932 157 638

Tên TK: Nguyễn Nhơn Cường