LIÊN HỆ

Ngân hàng Vietcombank
Số TK: 044 100 394 9004
Tên TK: Nguyễn Nhơn Cường
Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tân Bình; TP.HCM

Ngân hàng BIDV
Số TK: 144 000 5483
Tên TK: Nguyễn Nhơn Cường
Ngân hàng BIDV chi nhánh Thống Nhất

Momo
Số điện thoại: 0932 157 638
Tên TK: Nguyễn Nhơn Cường